Video updates

Med en video update kan du forklare om virksomhedens fremgang, målsætninger og vigtige informationer som medarbejdere skal tage stilling til

Hvad er video updates?

Med en video update kan I som virksomhed forklare jeres fremgang, målsætninger og vigtige informationer som jeres medarbejdere skal tage stilling til. Ved hjælp af video kommer du i øjenhøjde med medarbejderne – og de får mulighed for at sætte ansigt på budskabet.

Det er vigtigt at holde medarbejderne opdateret med nye mål og tiltag i en stor virksomhed. I mange virksomheder er der rigtig meget kommunikation frem og tilbage og vigtige budskaber kan blive overset i en mail indbakke. Med en video update kan du på kort tid formidle det helt præcise budskab.

How To Videoer

Forskellige typer af videoproduktion

Video updates kan være et supplement til nyhedsbrevet. Derudover kan video updates være et selvstændigt kommunikationsmiddel hvor medarbejderne altid kan se de seneste mål, tiltag og begivenheder i virksomheden.

Video updates kan f.eks. være:

  • Mål  Her kan I forklare og vise de seneste mål jeres virksomhed.
  • Udvikling og tiltag – Her kan I vise og forklare om den seneste udvikling i virksomheden som medarbejderne skal være opmærksomme på.
  • Begivenheder – Her kan I formidle begivenheder til medarbejderne. Det kan være et jubilæum, julefrokost, sommerfest, eller andre sociale arrangementer.

Forskellige typer af videoproduktion

Udover video updates tilbyder Onboard Film også…

Vi tilbyder også andre former for intern kommunikation i virksomheden i form af video.
Video updates

How to videoer

How To videoer kan bruges i en virksomhed hvor jeres medarbejdere har behov for at betjene jeres udstyr eller udføre arbejdsgange korrekt – helt fra starten!
How To videoer

E-læringsvideo

Med en e-læringsvideo tager du medarbejderen i hånden og forklarer om virksomhedens værdier og arbejdsgange visuelt, så medarbejderen er klædt godt på.
Adresse

Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle